Factory polluting the environment (color toned image) Green forest environment with fog beautiful river waterfall in summer green park, environment concept АЕРОЛАБ Обезбеђивање квалитета
животне средине

Опредељеност предузећа “АЕРОЛАБ” д.о.о. је активно учешће у обезбеђивању жељеног нивоа квалитета животне и радне средине, што је од изузетне важности за здрав живот као и за здрав и безбедан рад.

Предузеће за послове испитивања и консалтинга у области екологије “АЕРОЛАБ” д.о.о. нуди услуге

Logo G Certi - AEROLAB

Сертификати

_

Имамо уведен интегрисани систем менаџмента квалитетом, систем менаџмента животном средином и систем управљања заштитом здравља и безбедности на раду SRPS ISO 9001, SRPS ISO 14001 i SRPS OHSAS 18001.

Поседујемо сертификат о акредитацији Акредитационог тела Србије (број сертификата 01-214) са одговарајућим обимом акредитације, као и дозволу мерење емисије издату од стране ресорног Министарства.

ОНО што нас препоручује:

_
  • Квалитетна и у најкраћем могућем року реализована услуга
  • Стручност и компетентност особља
  • Вишегодишње искуство
  • Изузетна посвећеност, свих запослених, непристрасном и професионалном извршењу услуге
  • Пружање подршке кориснику наших услуга кроз консултације, мишљења и тумачења која се дају током реализације услуге
  • Непрекидно стремљење значајном и мерљивом побољшању животне средине
  • Грађење успешних пословних односа пружањем квалитетних услуга

Контакт

За додатне информације и обавештења посетите нашу контакт страницу, где ћете наћи корисне податке о нама као и документа која це вам помоци у даљој сарадњи са нама. Слободно нас контактирајте телефоном.