Испитивање квалитета земљишта и седимената

Контаминација тла или загађење земљишта настаје је присуством хемикалија ксенобиотика (које је створио човек) или због других промена у природним животним срединама земљишта, обично услед индустријских активности, пољопривредних хемикалија или неправилног одлагања отпада.

Хемикалије које су најчешћи загађивачи су нафтни угљоводоници, полинуклеарни ароматични угљоводоници (попут нафталена и бензо(а)пирена), растварачи, пестициде и хербициди, олово и други тешки метали. Контаминација је у корелацији са степеном индустријализације и интензитетом хемијске супстанце. Забринутост због онечишц́ења тла првенствено произлази из здравствених ризика, директног контакта са контаминираним земљиштем, парама загађивача или због секундарне контаминације залиха воде унутар и испод тла. Мапирање загађених локација тла и последична чишц́ења дуготрајни су и скупи задаци који захтевају велике количине геологије, хидрологије, хемије, вештину рачунарског моделовања и ГИС-а у загађивању животне средине итд.

Аеролаб се тренутно налази у поступку добијања акредитације у области испитивања квалитета вода.
Погледајте како изгледа наша Екотоксиколошка лабораторија!

Ispitivanje kvaliteta vode
Ispitivanje kvaliteta vode

Бесплатан савет

Позовите нас или сам пишите за бесплатне консултације