О нама

Аеролаб

_

Предузеће “АЕРОЛАБ” д.о.о. основано је 2007. године, као предузеће за еколошка испитивања, специјализована за мерење аерозагађења и то мерење емисије из стационарних извора.

Дефинисаном Политиком квалитета највише руководство “АЕРОЛАБ”-а се од самог оснивања определило за примену, одржавање и унапређење система менаџмента квалитетом према захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 17025:2006, а од 2019. године прелази се на SRPS ISO/IEC 17025:2017 (Општи захтеви за компетентност лабораторија за испитивање и лабораторија за еталонирање), и SRPS CEN/ТS 15675:2009 (Квалитет ваздуха — Мерење емисије из стационарних извора — Примена EN ISO/IEC 17025:2005 на периодична мерења) у циљу највишег квалитета испитивања, задовољства корисника наших услуга и задовољства свих запослених у “АЕРОЛАБ”-у.

Запослени у “АЕРОЛАБ”-у имају вишегодишње искуство у области мерења емисије из стационарних извора, а мерно–испитна опрема са којом располажемо је најсавременија у области мерења емисије и гарантује изузетно поуздане резултате мерења емисије.

Поседујемо сертификат о акредитацији Акредитационог тела Србије (број сертификата 01-214), као и дозволу за рад ресорног Министарства.

АЕРОЛАБ Д.О.О. ЈЕ ТРЕНУТНО У ПОСТУПКУ ДОБИЈАЊА АКРЕДИТАЦИЈЕ У ОБЛАСТИМА ИСПИТИВАЊА ЗАГАЂЕЊА ВОДА И ЗЕМЉИШТА.

Претходних годину дана интензивно смо радили на формирању и опремању једне од најсавременијих лабораторија у области заштите животне средине. Циљ изградње једне овакве лабораторије јесте могућност анализирања широког опсега полутаната из различитих матрикса, висока прецизност и тачност при њиховом одређивању, као и скраћивање времена потребног за добијање финалних резултата, од момента узорковања, до аналитике у лабораторији. Поред лабораторије, проширен је и наш тим аналитичара, и ускоро се отварају и нове позиције. Уколико сте заинтересовани да постанете део тима у Аеролаб-у, погледајте отворене позиције у сегменту Посао и слободно нас контактирајте!

Aerolab industija
Aerolab radovi
Aerolab soil testing

Бесплатан савет

Позовите нас или сам пишите за бесплатне консултације