Калибрација система за аутоматско мерење емисије (QAL2, AST, QAL3)

Калибрација система за аутоматско мерење емисије (QAL2, AST, QAL3)

QAL2 (Quality Assurance Level 2), AST (Annual Surveillance Test) и QAL3 (Quality Assurance Level 3) су процедуре и тестови прописани УРЕДБОМ чланови 22-28 и стандардом SRPS EN 14181:2015 и њихова сврха је тестирање и калибрација система за аутоматско мерење емисије (АМС). Сваки систем за аутоматско мерење емисије, који прати емисију загађујућих материја у ваздух мора да буде тестиран сходно овим процедурама.

QAL2 и АST мерења изведена у Термоелектрани “Никола Тесла“ су финансирана од стране Европске Уније и изведена су у периоду пролеће 2012. – јесен 2013. Мерења су у потпуности завршена и прихваћена од надзорног органа, компаније Wattenfall Europe Power Consult East. Ова мерења су део до сада највећег пројекта за инсталацију система за континуално мерење емисије штетних материја у ваздух у Србији. Успешним учешћем у овом пројекту “АЕРОЛАБ” је демонстрирао стручну и пословну способност да ради по највишим европским критеријумима у области мерења емисије штетних материја у ваздух.

АЕРОЛАБ поседује изузетно велико искуство у овој области са преко 150 изведених QАL2, АST и QАL3 тестова. Процедуре тестирања сходно стандарду SRPS EN 14181:2015 се састоје од вишедневних функционалних тестова и паралелних мерења стандардним референтним методама (SRM). Поређењем резултата које даје AМС и резултата добијених СРМ мерењима, кроз QAL2 тест утврђују се одговарајуће калибрационе једначине за АМС, а кроз AST тестове се утврђује ваљаност рада АМС-а током вишегодишњег периода. QAL3 процедура представља континуално праћење рада АМС-а кроз тестирање кључних параметара.

beautiful green forest

Besplatan savet

Pozovite nas ili nam pišite za besplatne konsultacije