Ispitivanje kvaliteta zemljišta i sedimenata

Ispitivanje kvaliteta zemljišta i sedimenata

Kontaminacija tla ili zagađenje zemljišta nastaje je prisustvom hemikalija ksenobiotika (koje je stvorio čovek) ili zbog drugih promena u prirodnim životnim sredinama zemljišta, obično usled industrijskih aktivnosti, poljoprivrednih hemikalija ili nepravilnog odlaganja otpada.

Hemikalije koje su najčešći zagađivači su naftni ugljovodonici, polinuklearni aromatični ugljovodonici (poput naftalena i benzo(a)pirena), rastvarači, pesticide i herbicidi, olovo i drugi teški metali. Kontaminacija je u korelaciji sa stepenom industrijalizacije i intenzitetom hemijske supstance. Zabrinutost zbog onečišćenja tla prvenstveno proizlazi iz zdravstvenih rizika, direktnog kontakta sa kontaminiranim zemljištem, parama zagađivača ili zbog sekundarne kontaminacije zaliha vode unutar i ispod tla. Mapiranje zagađenih lokacija tla i posledična čišćenja dugotrajni su i skupi zadaci koji zahtevaju velike količine geologije, hidrologije, hemije, veštinu računarskog modelovanja i GIS-a u zagađivanju životne sredine itd.

Aerolab se trenutno nalazi u postupku dobijanja akreditacije u oblasti ispitivanja kvaliteta voda.
Pogledajte kako izgleda naša Ekotoksikološka laboratorija!

Ispitivanje kvaliteta vode
Ispitivanje kvaliteta vode

Besplatan savet

Pozovite nas ili sam pišite za besplatne konsultacije