Factory polluting the environment (color toned image) Green forest environment with fog beautiful river waterfall in summer green park, environment concept AEROLAB Obezbeđivanje kvaliteta
životne sredine

Opredeljenost preduzeća “AEROLAB” d.o.o. je aktivno učešće u obezbeđivanju željenog nivoa kvaliteta životne i radne sredine, što je od izuzetne važnosti za zdrav život kao i za zdrav i bezbedan rad.

Preduzeće za poslove ispitivanja i konsaltinga u oblasti ekologije “AEROLAB” d.o.o. nudi usluge

Sertifikati

_

Imamo uveden integrisani sistem menadžmenta kvalitetom, sistem menadžmenta životnom sredinom i sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednosti na radu:
SRPS ISO 9001, SRPS ISO 14001 i SRPS OHSAS 18001.

 

Posedujemo sertifikat o akreditaciji Akreditacionog tela Srbije (broj sertifikata 01-214) sa odgovarajućim obimom akreditacije, kao i dozvolu merenje emisije izdatu od strane resornog Ministarstva.

ONO što nas preporučuje:

_
  • Kvalitetna i u najkraćem mogućem roku realizovana usluga
  • Stručnost i kompetentnost osoblja
  • Višegodišnje iskustvo
  • Izuzetna posvećenost, svih zaposlenih, nepristrasnom i profesionalnom izvršenju usluge
  • Pružanje podrške korisniku naših usluga kroz konsultacije, mišljenja i tumačenja koja se daju tokom realizacije usluge
  • Neprekidno stremljenje značajnom i merljivom poboljšanju životne sredine
  • Građenje uspešnih poslovnih odnosa pružanjem kvalitetnih usluga

Kontakt

Za dodatne informacije i obaveštenja posetite našu kontakt stranicu, gde ćete naći korisne podatke o nama kao i dokumenta koja ce vam pomoci u daljoj saradnji sa nama. Slobodno nas kontaktirajte telefonom.